What does it cost?

A. Reading Support Programmes – Leesondersteuning Programme20150730_160535

Each of the following programmes take a year or two to complete. Learners attend classes once or twice per week. / Elk van die volgende programme neem ongeveer ‘n jaar of twee om te voltooi. Leerders besoek die klasse een of twee sessies per week.

1. School Readiness/Skoolgereedheid (4-6 years) Phonetic Programme/Fonetiese Program

2. Reading Support/Leesondersteuning – Phonetic Programme/Fonetiese Program (7 years – adults)

3. Vocabulary Support/Woordeskatondersteuning – The answer for concentration problems/Die antwoord vir konsentrasieprobleme

4. Reading Comprehension/Leesbegrip

Payment is per term/Betaling geskied per termyn.

Contact us for our latest price list/Kontak ons vir ons nuutste pryslys

 

B. Study and Memory Techniques/Studie- en Geheue Tegnieke WP_20160316_002

Duration of course – 9 hours/Duur van kursus – 9 ure

Payment is per term/Betaling geskied per termyn.

Contact us for our latest price list/Kontak ons vir ons nuutste pryslys

 

C. Early Learning Programme/ Vroee leerprogram – Give your child the edge in life! Bied aan u kind ‘n voorsprong in die lewe

Contact our Head Office to order your Early Learning Programme today (also available in Afrikaans). Prices as at April 2019:

1. Teddy Pack (complete ELP Module 1):  R3 250 (Excluding courier costs)

2. Cow Pack (ELP Module 2):  R2 750 (Excluding courier costs)

3. Puppy Pack (ELP Module 3):  R3 050 (Excluding courier costs)

4. Bunny Pack (ELP Module 4):  R3 450 (Excluding courier costs)

 

 

For more information or to place an order, please contact SmartBrain head office on 021 910 2615 or send an e-mail to anel.smartbrain@gmail.com.