Die vaardigheid om goed en met begrip te kan lees is die hoofrede waarom leerders goed vaar op skool.

SmartBrain spesialiseer daarin om voorskoolse leerders skoolgereed te kry en lê ‘n stewige basis vir lees-, skryf-, wiskunde- en kreatiewe vaardighede.

SmartBrain se Graad R- lees-, skryf en wiskunde programme is vir kinders tussen 4 en 6 jaar en verseker ‘n soliede fondasie vir latere skool sukses.

Voordele van so ‘n program vir u voorskoolse kind:

• ‘n Versekering dat u kind nie een dag op skool tussen 30 ander kinders gaan verdwyn of agter raak nie.
• Dit voorkom nie net lees- en wiskunde agterstande nie, maar is vir baie leerders ‘n begeleiding na begaafdheid.

Wat sê die kenners:
“Getuienis dui al hoe meer daarop dat kinders wat moeilik leer en selfs dié wat op die grens van verstandelike gestremdheid staan, dalk nie behoorlike intellektuele stimulasie in hulle baie vroeë jare ontvang het nie.

Dit lyk asof daar ‘n kritieke periode is in die eerste drie tot vier jaar wanneer die potensiaal vir intellektuele groei aangegryp moet word. Daar is ensiemstelsels in die brein wat in hierdie kort tydjie geaktiveer moet word. As ‘n mens hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip, kan die kind dalk nooit sy of haar potensiaal bereik nie”.
James Dobson

 20170627_091001