SmartBrain in Stella

SmartBrain Stella is  aktief besig by Stella Kleuterskool om hierdie kleuters aan die SmartBrain Voorskoolse Leerprogram bloot te stel. Saam met die kindertjies is links, Salonica Cloete (SmartBrain Eienares) en regs, Yolanda de Kock, die hoof by Stella Kleuterskool. Hierdie 3 – 5 jariges ontvang die SmartBrainprogram 3 keer per week, vir 15 tot 20 minute per sessie. Een ma stuur ‘n opgewonde boodskap: “Poen het my vanoggend vertel van die renosters, so iets het vasgesteek.”

Navorsing in veld van neurowetenskap openbaar dat vroeë kinderontwikkeling die ideale tyd is om basiese lees en taalvaardighede aan te leer. Dit is die hoeveelheid taal waaraan ‘n kind tydens hierdie  “venster van geleentheid” periode blootgestel word wat bepaal of kinders lewenslank gemotiveerde lesers gaan word of nie.