Category Archives: Uncategorized

SmartBrain’s advanced study and memory programme:

Dalron Pedro, Grade 12 learner at Settlers High, says thank you. Six months ago his marks for Afrikaans were 40%. Due to SmartBrain’s intervention he passed his final year with 69% for Afrikaans.

 

IMG-20170215-WA0000

Prof Kobus Maree says in his book “Make your child brighter”, that study does not only improve the child’s performance, but  it always leaves a psychological residue. He says that something remains with the child, something rubs off on the child, and that the child gradually acquires a larger frame of reference. In other words, he says: with every little bit of information the  child masters, he/she becomes a little brighter.

Die vaardigheid om goed en met begrip te kan lees is die hoofrede waarom leerders goed vaar op skool.

SmartBrain spesialiseer daarin om voorskoolse leerders skoolgereed te kry en lê ‘n stewige basis vir lees-, skryf-, wiskunde- en kreatiewe vaardighede.

SmartBrain se Graad R- lees-, skryf en wiskunde programme is vir kinders tussen 4 en 6 jaar en verseker ‘n soliede fondasie vir latere skool sukses.

Voordele van so ‘n program vir u voorskoolse kind:

• ‘n Versekering dat u kind nie een dag op skool tussen 30 ander kinders gaan verdwyn of agter raak nie.
• Dit voorkom nie net lees- en wiskunde agterstande nie, maar is vir baie leerders ‘n begeleiding na begaafdheid.

Wat sê die kenners:
“Getuienis dui al hoe meer daarop dat kinders wat moeilik leer en selfs dié wat op die grens van verstandelike gestremdheid staan, dalk nie behoorlike intellektuele stimulasie in hulle baie vroeë jare ontvang het nie.

Dit lyk asof daar ‘n kritieke periode is in die eerste drie tot vier jaar wanneer die potensiaal vir intellektuele groei aangegryp moet word. Daar is ensiemstelsels in die brein wat in hierdie kort tydjie geaktiveer moet word. As ‘n mens hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip, kan die kind dalk nooit sy of haar potensiaal bereik nie”.
James Dobson

 20170627_091001

Your child can be a genius!

Who of us don’t want their baby to be super intelligent? With the SmartBrain Early Learning Programme you can do just that. It only takes ten minutes a day and you will help your child to master reading, maths and encyclopaedic facts faster than you can imagine. The best time to start is before the child can crawl. Your words and face expression and the flash cards you show is what interest the baby the most. Contact SmartBrain at 021-910 2615 for more information.

Loretha van Dyk gaan groot in Klerksdorp en Potchefstroom

‘n Vrou met ‘n groot hart is Loretha van Dyk. Behalwe dat sy ‘n leerskool het wat kinders inneem wat nie in die hoofstroom aanpas nie, het sy ook ingesien dat hierdie kinders veel vinniger gehelp kan word as hulle ook die SmartBrain leesprogram volg. Inderhaas moes sy ‘n huis vir die kinders inrig.  Sommige van die klassies vind selfs buite in die tuin plaas, omdat daar nie genoeg klaskamers vir al die kinders is nie.

 

SmartBrain se leeslessies en studiekursusse word in die middag by die sentrum in Klerksdorp en in Potchefstroom aangebied.

20170130_094254

20170130_143057

 

 

 

Twee nuwe fasiliteerders was vroeg 2017 opgelei om haar hande te versterk. Aan die linkerkant is daar Priscilla wat haar moet help in Klerksdorp en aan die regterkant is daar Natasha, wat in haar finale jaar vir Grondslagfaseonderwys is, wat haar in Potchefstroom gaan bystaan.

20170201_105407

‘n Groot verlies!

Dit is met hartseer dat ons afskeid neem van een van SmartBrain se sentrum eienaresse, Judy van Niekerk, wat haar stryd teen kanker, teen die einde van 2016, verloor het.

As eienares van die SmartBrain Ellisras tak, het sy, vir vyf jaar in ‘n ry, as beste sentrum in die land, met die louere weggestap. Haar bemarking was so suksesvol, dat mense vanuit Botswana gery het om hul kinders na haar leessentrum te bring. Judy het ‘n passie vir kinders gehad en het SmartBrain, tot en met haar dood, met oorgawe aangebied.

Judy van Niekerk Eienaares van Tolwe