Lethoteng Gemeenskapsentrum in Clocolan

 

Van links na regs: Celia van Dyk, Nnuku Molahlehi, Hilda Mokhachane, Lineo Tsotsotso, Tshepo Mabaso en Brand van Dyk.

Met behulp van ‘n  ABSA skenking, het Marieta Groenewald, boervrou in die Vrystaatse dorpie Clocolan, van SmartBrain se lees en wiskunde programme aangekoop en SmartBrain versoek om van haar skool se onderwysers op te lei.

Marieta Groenewald, stigter van die Lethoteng-gemeenskapsentrum, wat al baie liefdadigheid projekte met sukses aangepak het, het ‘n ou pakhuis en ‘n buitegebou in ‘n skool met klaskamers omskep.  Daar is geen spoeltoilet of elektrisiteit nie. Omdat die behoefte so groot is en die onderwysers nie formele opleiding ontvang het nie, moet die onderwysers opgelei word om behoorlik onderrig te kan aanbied, was Groenewald se siening.

Hilda, Nnuku en Lineo in die klas, met ‘n welkome kaggel wat die Vrystaatse koue meer draaglik gemaak het.

Twee van SmartBrain se fasiliteerders het vir vier dae, drie onderwysers en die skoolhoof by die Imla gastehuis, net buite Clocolan, opgelei.  Die onderwysers se taak is groot, want alhoewel baie van hul leerders al tieners is, het hulle nog nie die basiese vaardighede van lees en wiskunde bemeester nie. Van hulle is 14 jaar oud en het nog nie eens ‘n pen in hulle lewe vasgehou nie.

Die SmartBrain fasiliteerders het vinnig uitgevind dat die Lethoteng-skool ‘n plek vir vrywilligers is.  Daar was aan hulle vertel dat 106 kinders elke dag hier skool gaan omdat hulle wil.  Tien mense werk by die skool, ook omdat hulle wil.  Van salarisse is daar nie sprake nie.  Die onderwysers hou skool, want vir hulle het dit ‘n liefdestaak geword.  Hulle is werklose mense wie se enigste beloning dikwels die vordering is wat hul leerlinge maak.  Geeneen van hulle is gekwalifiseerde onderwysers nie, maar hulle deel hul basiese kennis met liefde en toewyding sodat die kinders kan leer lees, skryf en somme maak.

Die leerlinge van die sentrum is straatkinders, weeskinders, gomsnuiwers en bedelaars.  Misdaad sal vir baie van hulle ‘n logiese stap in die stryd om oorlewing wees.  Hulle is die Vrystaat se weggooikinders.  Van hulle ma’s is prostitute uit Lesotho wat nooit die kinders geregistreer het nie.  Hulle kan nêrens skool gaan nie, want geen Suid-Afrikaanse skool wil ‘n kind sonder ‘n geboortesertifikaat aanvaar nie. Tot onlangs was dié kinders naamlose burgers van ‘n niemandsland sonder hoop.

Dit is vir SmartBrain ‘n groot voorreg om by so ‘n projek betrokke te kan raak.  Omdat die SmartBrain programme so logies op mekaar volg, met uitgewerkte lesplanne om die hande van die onderwysers te sterk, kon ons die opgewondenheid in hul stemtoon en reaksies tydens die leersessies aanvoel.  Uiteindelik is daar ‘n program, wat hulle glo, hul met groot vrug op hierdie kinders kan gebruik.

SmartBrain is vol vertroue dat hierdie weggooi kinders, met behulp van die SmartBrainprogramme vinnig vordering sal maak.  Dit is oor en oor bewys dat ‘n goeie fonetiese basis ‘n kind met lees, spelling en skryf help, ongeag die omgewing waarin hy of sy grootword.  Sodra ‘n kind meer begin lees, brei hul woordeskat uit en begin hulle om met groter begrip te lees.

Dankie aan ABSA en Marieta Groenewald, vir hul versiendheid om aan hierdie weggooi kinders ‘n sinvolle lewe te bied.